پانسیون مطالعاتی دخترانه غرب تهران

پانسیون مطالعاتی دخترانه غرب تهران هم اکنون در مجموعه کارنامه خرد قرار دارد در پانسیون مطالعاتی کارنامه خرد، علاوه بر فراهم کردن فضای مطالعاتی مناسب،رفع اشکال داِئم توسط همکاران آموزشی و در تمام تایمی که در موسسه حضور دارید برای شما صورت میپذیرد. شما میتوانید از 8 صبح تا 10 شب در این پانسیون حضور […]

Read more