بایگانی‌ها می 16, 2022

بهترین دبیران شیمی کنکور ایران

بهترین دبیران شیمی کنکور ایران

در حال حاضر برترین دبیران شیمی کنکور ایران عبارتند از : 1-دکتر پیمان خواجوی مجد 2-دکتر حسن پلویی 3-دکتر بهمن بازرگان 4-دکتر بابایی 5-دکتر مهدی صالحی راد ویژگی بهترین دبیران شیمی در مرحله اول بهترین دبیران شیمی مطالب کتاب را خط و خط کامل برای دانش آموزان توضیح می‌دهند و مسائل کتاب را با دقت […]

Read more


بهترین مرکز انتخاب رشته

بهترین مرکز انتخاب رشته

کارنامه خرد به عنوان برترین موسسه انتخاب رشته کنکور سراسری منحصرا از مشاوران برتر و برند ایران در انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد استفاده مینماید  در این موسسه از دستیاران و تازه کارها خبری نیست و انتخاب رشته فقط و فقط منحصرا توسط مشاوران شهیر و برند ایران انجام میشود. برای کسب اطلاعات بیشتر […]

Read more