ریاضی فکری کیا خوبه ؟

در ادامه تحلیل دبیران برند ایران به سراغ استاد رضا فکری کیا از اساتید خوب ریاضی کنکور خواهیم رفت   فکری کیا در دوران دانش آموزی خود از دانش آموزان و دانشجویان نخبه بوده  و تحصیلات وی مهندسی عمران از دانشگاه دولتی علم و صنعت میباشد. رضا فکری کیا سالها در کسوت مدرس و طراح…

Read more