بهترین مدرسه دخترانه برای قبولی کنکور در تهران

همانطور که میدانیم در سال کنکور، زمان دانش آموزان محدود و کارها خیلی زیاد است لذا انتخاب مدرسه ای که در آن هم تدریس برای امتحانات نهایی و هم تدریس کنکوری انجام گردد بسیار مهم و حیاتی است. در واقع شما به جای آنکه صبح ها به مدرسه بروید و بعد از ظهرها به کلاس […]

Read more