فیزیک باباخانی یا نوکنده

 فیزیک باباخانی یا نوکنده فیزیک باباخانی یا نوکنده ؟  خیلی از دانش آموزان قبل از ثبت نام در کلاس کنکور آنلاین فیزیک این سوال را دارند که فیزیک باباخانی یا نوکنده را انتخاب کنند؟ قبولی در فیزیک بابا خانی یا نوکنده بیشتر است؟ از آنجا که هر دو این دبیران از دبیران سرشناس و برند…

Read more