برچسب بهترین کلاس آنلاین فیزیک

بهترین کلاس آنلاین فیزیک دهم

بهترین کلاس آنلاین فیزیک دهم

هم اکنون بهترین کلاس های آنلاین کنکور در موسسه کارنامه خرد برگزار میگردد. کلاسهای آنلاین کنکور در مجموعه کارنامه خرد منحصرا توسط دبیران برند ایران صورت میپذیرد. کارنامه خرد با مدیریت دبیران برند ایران (استاد سامان سلامیان و استاد مهدی باباخانی) راهبری و هدایت میشود. در ادامه به بررسی ویژگی های کلاسهای آنلاین کارنامه خواهیم […]

Read more


بهترین کلاس آنلاین فیزیک یازدهم

بهترین کلاس آنلاین فیزیک یازدهم

توجه به تنوع یکی دیگر از وظایف بهترین اساتید فیزیک کنکور ایران  است، زیرا هر دانش آموزی متفاوت است. بنابراین بهترین کلاس آنلاین فیزیک یازدهم  باید هر دانش آموز را جداگانه در نظر بگیرند. چون هیچ کس همزمان یاد نمی گیرد. بهترین کلاس آنلاین فیزیک یازدهم  نیز باید اشتباهات خود را به عنوان مربی احساس […]

Read more