بهترین موسسه کنکور پزشکی

اکثر آموزشگاه های کنکور ایران و اکثر آموزشگاه ها کنکور ایران فقط در یک یا دو درس ازمدرسان برتر تبلیغات خود استفاده می کند و در سایر دروس از مدرسان معمولی استفاده می کنند اما مجموعه کارنامه خرد تنها مجموعه آموزشی در آموزشی ایران است که در تمام دروس خود از مدرسان درجه یک و […]

Read more