بهترین موسسه کنکور نی نی سایت

موسسه کارنامه خرد به عنوان بهترین موسسه کنکور نی نی سایت سراسری منحصرا از مشاوران برتر و برند ایران در انتخاب رشته کنکور سراسری و آزاد استفاده مینماید و به همین دلیل، هزینه انتخاب رشته، در این موسسه، از سایر موسسات کنکوری گرانتر است. در این موسسه از دستیاران و تازه کارها خبری نیست و […]

Read more