بهترین مشاوران کنکور ایران معرفی شدند

رتبه 1 : استاد  مهدی باباخانی مدیر و مشاور ارشد مجموعه کارنامه خرد و مدرسان علامه و از برترین مشاوران کنکور ایران ایران و کارشناس برنامه های تلویزیونی و رادیویی ایران رتبه:: 2 استاد همت یار نویسنده کتاب های موفقیت  از برترین مشاوران کنکور ایران ایران  رتبه 3: استاد  ایمان سرور پور  برترین مشاور انگیزشی […]

Read more