بهترین دبیرستان دخترانه غرب تهران کدامست؟

برترین مدرسه دخترانه در غرب تهران  کدامست ؟ در حال حاضر مدرسه کارنامه خرد به عنوان برترین مدرسه دخترانه کنکور  در تهران مشغول فعالیت میباشد.  به نقل از دبیران برند ایران ، مدرسه کنکورکارنامه خرد تنها مدرسه کنکور در ایران است که برای مشاوره و برای تدریس گروهی و خصوصی منحصرا از دبیران برند ایران […]

Read more