بهترین دبیرستان دخترانه منطقه 5 کدامست؟

بهترین مدرسه دخترانه منطقه 5  کدامست ؟ در سال تحصیلی جاری  مدرسه کارنامه خرد به عنوان بهترین مدرسه دخترانه کنکور در منطقه 5 تهران انتخاب گردید.  به نقل از دبیران برند ایران ، مدرسه کارنامه خرد تنها مدرسه در ایران است که برای مشاوره و برای تدریس، منحصرا از دبیران برند ایران استفاده می­نماید. مدرسه […]

Read more