بهترین کلاس های آنلاین کنکور

برترین های حوزه آموزش در سال جاری را معرفی شدند.

رتبه بندی و رنکینگ برترین مشاور کنکوران آموزشی ایران به ترتیب عبارتست از:

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

رتبه 1 : استاد  مهدی باباخانی مدیر و مشاور کنکور ارشد مجموعه کارنامه خرد و مدرسان علامه و از برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران و کارشناس برنامه های تلویزیونی و رادیویی ایران

رتبه 2: استاد همت یار نویسنده کتاب های موفقیت  از برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران

 رتبه 3: استاد  ایمان سرور پور  برترین مشاور کنکور انگیزشی و از برترین مشاور کنکوران کنکوری

 رتبه4: استاد مهدی برقعی نویسنده و از برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران

 رتبه5: استاد ندا برهانی نسب از برترین مشاور کنکور انگیزشی دانش آموزان دختر و از برترین مشاور کنکوران کنکوری

رتبه6:  استاد شروین مسیح کارشناس برنامه های تلویزیونی و رادیویی ایران

رتبه 7 :  استاد میرصادقی نویسنده کتاب های موفقیت از برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران

رتبه 8 :  استاد امیر دیبازر  نویسنده کتاب های موفقیت و از برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران

رتبه 9:  استاد جعفرقلی  از برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران

رتبه 10 : استاد احمدی  از برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران

جهت مشاهده آخرین رتبه بندی و رنکینگ معلمان و مشاور کنکوران ایران، می‌توانید به پایگاه زیر که ویژه تحلیل اساتید و مشاور کنکوران ایران است مراجعه فرمایید

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

وبسایت تحلیل معلمان ایران

ویژگی های برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران:

برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران  و ده مشاور کنکور برتر کنکوری دارای حس همدلی با دانش آموزان خود میباشند

ده مشاور کنکور برتر کنکوری و برترین مشاور کنکوران کنکوری ایران دارای حس خیرخواهی و نوع دوستی – تمایل به کمک به دانش آموزان بوده و آنها را فقط از جنبه های مالی بررسی نمی نمایند

ده مشاور کنکور برتر کنکوری و برترین مشاور کنکوران کنکوری تجربی و ریاضی با دانش آموزان و مراجعان خود با احترام برخورد نموده و سعی میکنند حس  اعتماد به نفس، عزم، عزت نفس کافی را به آنها بدهند

10 مشاور کنکور برتر کنکوری و برترین مشاور کنکورین تحصیلی ایران دارای بردباری و صبر زیاد در برخورد با دانش آموزان و مشکلات آنها هستند

ده مشاور کنکور برتر کنکوری دارای دانش، توسعه چند وجهی؛- تمایل به تجزیه و تحلیل – روش تفکر تحلیلی.- شهود، بینش؛- ثبات عاطفی، خودکنترلی، تحمل استرس؛ – سازگاری سریع با شرایط مختلف؛- توجه و باز بودن؛ فکر و  تفکر مثبت، خلاقیت میباشند

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

اکنون با جزئیات بیشتری تمام ویژگی‌های ذکر شده را بررسی م،نیم تا بفهمیم چرا ،  برترین مشاور کنکور کنکوری تجربی و ریاضی در ایران  به آنها نیاز دارد و چگونه روی شغل حرفه‌ای او تأثیر می‌گذارد.

یکی از مهم ترین توانایی های ده مشاور کنکور برگزیده و خوب کنکوری  ، توانایی همدلی است، یعنی. درک عمیق از شخص، مشکلات واقعی او و آگاهی از وضعیت ذهنی او. همدلی – این ، واکنش عاطفی، همدلی و توانایی فرو رفتن در دنیای درونی دانش آموز و برقراری ارتباط در آن سطح در طول مشاور کنکوره زمانی است که شرایط به آن نیاز دارد. با این حال، این ویژگی طرف گفتگو هیچ ربطی به شفقت و ترحم ندارد. ،  برترین مشاور کنکور کنکوری تجربی و ریاضی در ایران  باید قدرت تحلیل و تعقل خود را جایگزین احساسات کند، عواطف، احساسات خود را کنترل کند و در عین حال بتواند از بیرون به موقعیت نگاه کند.

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بنابراین، به عنوان مثال، اگر ، دانش آموزی با مشکلی در ارتباط با ، موقعیت درگیری سروکار دارد، متخصص ابتدا باید گوش دهد و احساسات او را احساس کند. تنها در این صورت است که فرد رضایت اخلاقی را دریافت می کند و برای کار بعدی آماده می شود. وظیفه  برترین مشاور کنکور کنکوری تجربی و ریاضی در ایران  این است که به موقعیت از چشم مراجع نگاه کند، روشن کند که او طرف اوست و سپس دیدگاه های مختلفی را در مورد نحوه نگاه کردن به تعارض پیشنهاد کند.

وقتی ، تمرین‌کننده از مشکلات ، فرد و شخصیت او انتزاع می‌شود، کار مؤثر و مفیدی نیست. اولاً مشتری احساس می کند که به متخصصی که به او مراجعه کرده است علاقه ای ندارد. ثانیاً، چنین رویکردی ناکارآمد است زیرا شخص حتی از حمایت عاطفی ابتدایی برخوردار نمی شود. به طور کلی، من معتقدم مشاور کنکوری که چنین ویژگی هایی را ندارد و آنها را توسعه نمی دهد، نمی تواند به حل مشکلات دانش آموزانش کمک کند. بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

در مورد خیرخواهی، نوع دوستی، درایت، احترام به مردم به طور کلی، تصور  آنکه فردی جز ده مشاور کنکور برتر کنکوری باشد ولی نخواهد کمک کند، بی احترامی و پرخاشگری نسبت به مخاطب نشان  دهد دشوار است. بدون ، نگرش اساسی محترمانه، گفتگو به طور کلی غیرممکن است و حتی بیشتر از آن با مشاور کنکوری که به دنبال کمک روانشناختی است. البته این یا این خصوصیات مربوط به خصوصیات فرد بوده و از ابتدا تثبیت شده است. میل و توانایی کمک به افراد برای توسعه، یافتن راه حل، شناخت پتانسیل آنها، آموزش ارتباطات سازنده و موثر و غیره اولین قدم در مسیر ،  ده مشاور کنکور برتر تحصیلی است.

یکی دیگر از ویژگی های شخصی ، مشاور کنکور خوب و حرفه ای،  مثبت اندیشی است که به جای پشیمانی، نگاه کردن به گذشته و نگاه نکردن به آنچه که قابل بازگشت نیست، شکست را به عنوان سکوی پرشی برای دستاوردهای جدید دانش آموزانش درک کند. به طور خلاصه، توانایی استخراج لحظات مثبت از ناخوشایندترین موقعیت ها و درک وجود مشکلات به عنوان نیروی محرکه برای رشد و پیشرفت شخصی است. این همان چیزی است که ، متخصص باتجربه و برترین مشاور کنکوران تحصیلی باید به مخاطبان خود که می خواهند توسعه پیدا کنند آموزش دهد تا مشکلاتی را که به وجود می آیند تا حد امکان مؤثر حل کنند. خوش بینی معقول، رو،رد مثبت و خلاقانه باعث می شود که رویدادها به برترین شکل ممکن دیده شوند و شرایط مناسبی برای حرکت آنها در مسیر درست ایجاد شود.

میل به خودشناسی و توسعه، علاقه به افراد – شرایط یکسانی برای رشد حرفه ای مانند ویژگی های قبلی. قبل از شروع به کمک به دیگران، ،  برترین مشاور کنکور کنکوری باید مشکلات خود را درک کند، بفهمد که چه توانایی هایی بیشتر، چه کمتر، چه نقاط قوت و ضعفی دارد. پس از چنین خودآزمایی، متخصص می تواند از مزایای خود به طور مؤثرتری استفاده کند و روی آن ویژگی هایی که کمتر توسعه یافته اند کار کند. تنها رشد مستمر، خودآگاهی و درون نگری به مشاور کنکور خوب  اجازه می دهد تا از نظر شخصی و حرفه ای رشد کند. به هر حال، کار روی خود همان شاخص شایستگی است که مثلاً دانش نظری یا تسلط بر روش‌ها، و شاید مهم‌تر از آن. است . بنابراین، مدارا برای درک کافی از دیدگاه ها و جهان بینی دیگران مهم است. اساس احترام، درک، باز بودن، توسعه و اجراست. به همین دلیل است که این ویژگی در کار ، مشاور کنکور خوب  و ده مشاور کنکور برتر کنکوری بسیار مهم است. علاوه بر این، مان تساهل را یکی از راه های شناختی می نامیم که انسان را همه کاره تر، همه کاره تر و داناتر می کند. و این ویژگی ها نیز به نوبه خود، شرایط لازم برای رشد حرفه ای و کار ،  برترین مشاور کنکور کنکوری تجربی و ریاضی در ایران  هستند. بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

داشتن ذهن تحلیلی  یکی دیگر از ویژگی های شخصیتی مرتبط با فعالیت موفق و شایستگی ، ده مشاور کنکور برتر کنکوری تجربی است. توانایی تجزیه و تحلیل موقعیت، تعیین اولویت ها، تفکر گسترده و مثبت ، مهارت اساسی است که کار را موثر می کند. تمایل به تجزیه و تحلیل این است که متخصص  و برترین مشاور کنکور کنکوری می‌تواند موقعیت را در قفسه‌ها قرار دهد و سپس، مانند مونتاژ مجدد پازل، از دیدگاه‌های مختلف بدون تداعی احساسات وزن کند.

البته کار  برترین مشاور کنکوران کنکوری در ایران  به معنای حذف کامل ادراک عاطفی نیست، بلکه نتیجه گیری و استدلال باید بر اساس حقایق عینی باشد. در عین حال، ، شهود روانشناختی مهم است ، به عبارت دیگر ، درک است. این توانایی را باید نوعی بخشش نامید، بخشش، اما می‌توان و باید آن را پرورش داد. آینده نگری به معنای درک بیشتر از آنچه مشتری می گوید، دیدن علل پنهان مشکلات آنها، خلاصه کردن تمام اطلاعات مربوط به شخص و خواندن آن است. این ، کار نسبتا دشوار است که نیاز به تجربه و کار با خودتان دارد. این را باید با درک گفت – ، استعداد نادر، و تمام برترین مشاور کنکور کنکوری نمی توانند آن را به طور کامل توسعه دهند. به نظر من این توانایی تنها نشانگر شایستگی و تجربه نیست، بلکه بالاترین دستاورد در پیشرفت حرفه ای است.

 برترین مشاور کنکوران کنکوری تجربی در ایران  در تمامی این ویژگی ها و ویژگی ها، مهارت های ارتباطی، همدلی و تعامل با مراجع، باید از ثبات عاطفی و تاب آوری در برابر استرس برخوردار باشد. اضافه بار عاطفی اغلب باعث فرسودگی، استرس، افسردگی می شود. برای ، حرفه ای این امر منتفی نیست، اما بهتر است خودکنترلی حرفه ای در سطح بالایی روشن شود و قدرت و توانایی های خود را محاسبه کند. ثبات عاطفی در آرامش، توانایی غلبه بر احساسات قوی بیان می شود و به نوعی هشدار دهنده شوک های عصبی و فرسودگی روانی است. چنین ویژگی هایی همچنین به سازگاری سریع با تغییر شرایط کاری و انتقال سریع از ، فرد به فرد دیگر کمک می کند. بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

مشاهده و صراحت – ویژگی هایی که بدون آنها کار ،  برترین مشاور کنکوران کنکوری در ایران  به سادگی غیرممکن است.. علاقه به افراد، توانایی توجه به جزئیات به ظاهر بی اهمیت، توجه، سبکی، طبیعی بودن در برقراری ارتباط و میل به یادگیری، میل به دیدن آنچه که دیگران نمی بینند. بدون آن، تصور اینکه ، حرفه ای موفق به افراد کمک کند تا راه حل هایی برای موقعیت های دشوار پیدا کنند، دشوار است. پاسخ  ده مشاور کنکور برتر کنکوری تجربی و ریاضی در ایران  به سوالات در قسمت دوم آورده شده است.

به طور کلی، ویژگی های شخصی به وضوح با فعالیت های حرفه ای ،  برترین مشاور کنکوران کنکوری تجربی و ریاضی در ایران  با تجربه تلاقی می کند. فقط در شرایط جستجوی معنوی، میل به خودسازی، حسن نیت ، متخصص می تواند پتانسیل خود را به حداکثر برساند و به دیگران در این امر کمک کند. بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور بهترین کلاس های آنلاین کنکور

منبع: ده مشاور کنکور برتر کنکوری (asriran.com)