بهترین دبیران شیمی کنکور ایران

در حال حاضر برترین دبیران شیمی کنکور ایران عبارتند از : 1-دکتر پیمان خواجوی مجد 2-دکتر حسن پلویی 3-دکتر بهمن بازرگان 4-دکتر بابایی 5-دکتر مهدی صالحی راد ویژگی بهترین دبیران شیمی در مرحله اول بهترین دبیران شیمی مطالب کتاب را خط و خط کامل برای دانش آموزان توضیح می‌دهند و مسائل کتاب را با دقت […]

Read more