نمونه تدریس اساتید برتر فیزیک

نمونه تدریس اساتید برتر فیزیک

جهت مشاهده نمونه تدریس استاد مهدی باباخانی روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

https://www.namasha.com/v/1TXIN4ZA/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%AF%DB%8C_%D9%88%DB%8C_%D8%AF%DB%8C_%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C

جهت مشاهده نمونه تدریس استاد ذهبی روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

https://www.aparat.com/v/kjOPv/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3_%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9_12_%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF_%D8%B0%D9%87%D8%A8%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%AA10_%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87_4_%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

جهت مشاهده نمونه تدریس استاد شهریاری روی لینک زیر کلیک بفرمایید:

https://www.aparat.com/v/SpFjc/%DB%8C%DA%A9_%D8%AA%D8%B3%D8%AA_%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF_%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

کدام کلاس نکته و تست بهتر است؟

هر سه از اساتید بالا از بهترین ها بوده و هریک روش های خاص خود را در تدریس دارند  

استاد مهدی باباخانی در نظرسنجی های سال های اخیر در رنکینگ شماره یک دبیران فیزیک ایران قرار داشته و روشهای تستی و مفهومی را تواما تدریس نموده و در هنگام تدریس، ارتباط خوبی با دانش آموزان برقرار نموده و کلاس ها با چاشنی طنز و بسیار جذاب برای دانش آموزان ارائه می­گردد و جزوات تستی نیز پیش از کلاس ها برای دانش آموزان ارسال میگردد اما استاد ذهبی نیز از دبیران برتر سال های گذشته بوده و در کلاس های نکته و تست کمی جدی و خشک ظاهر شده اند  ولی ایشان نیز از اساتید توانمند این حوزه میباشند واگر از خشک بودن کلاس ها و عدم ارتباط صمیمی صرفنطر نماییم از لحاظ علمی و ارایه مطالب در سطح مطلوبی میباشند . اما استاد فرید شهریاری تدریس ملو و آرام و روانی دارند و اگرچه هیجان کلاس ایشان در حد استاد باباخانی و استاد ذهبی نیست اما دانش و سواد بسیار بالایی داشته و از دبیران مطرح فیزیک میباشند استاد شهریاری از دبیران قدیمی و مسن و با تجربه در حوزه آموزش فیزیک و از نویسندگان قدیمی فیزیک میباشند البته توصیه ما به شما آنست که فیلمهای زیادی از همه اساتید ببینید و هرکسی را که به سلیقه آموزش تان نزدیکتر بود انتخاب نمایید